Elementit

Hypyt

1T Toeloop / yksöis-tulppi

1S Salchow / yksöis-salchow 

1Lo Loop / yksöis-ritti

1F Flip / yksöis-flippi 

1Lz Lutz /  yksöis-lutz

 1A Axel / yksöis-akseli

 2T Double-Toeloop / kaksois-tulppi 

2S Double-Salchow / kaksois-salchow 

2Lo Double-Loop / kaksois-ritti 

2F Double-Flip / kaksois-flippi 

2Lz Double-Lutz /  kaksois-lutz 

2A Double-Axel / kaksois-akseli 

3T Triple-Toeloop / kolmois-tulppi 

3S Triple-Salchow / kolmois-salchow 

3Lo Triple-Loop / kolmois-ritti 

3F Triple-Flip / kolmois-flippi 

3Lz Triple-Lutz / kolmois-lutz 

3A Triple-Axel / kolmois-akseli 

4T Quad.-Toeloop / nelois-tulppi 

4S Quad.-Salchow / nelois-salchow 

4Lo Quad.-Loop / nelois-ritti 

4F Quad.-Flip / nelois-flippi 

4Lz Quad.-Lutz / nelois-lutz 


Hyppy-yhdistelmä on kaksi tai kolme hyppyä peräkkäin niin, että edellisen hypyn alastulosta hypätään suoraan seuraava hyppy – käytännössä siis jälkimmäisenä hyppynä on joko tulppi tai ritti tai sitten kolmen hypyn yhdistelmänä on ensimmäinen hyppy+ oileri+salchow. 

→ Yhdistelmissä hypyt laitetaan plus-merkin kanssa peräkkäin: esim. 2Lz+2T tai 3S+2Lo+2T 

OILERI – merkitään yksöisritiksi esim. 1A+1Lo+2S = yksöis-akseli oileri kaksois-salchow

Hyppysarja on kaksi tai kolme hyppyä peräkkäin niin, että hyppyjen välissä on jalanvaihto – käytännössä jälkimmäisenä hyppynä on akseli tai kolmen hypyn sarjana on ensimmäinen hyppy + oileri + tulppi/ritti/flippi. 

→ Hyppysarjoissa hypyt laitetaan plus-merkin kanssa peräkkäin ja loppuun merkintä +seq esim. 2F+2A+seq 

OILERI – merkitään yksöisritiksi esim. 1A+1Lo+2T+seq =yksöis-akseli oileri kaksois-tulppi

Piruetit

Spin with one position and no change of foot/
Piruetti, jossa yksi asento eikä jalanvaihtoa

USp Upright Spin/
 seisomapiruetti 

LSp Layback Spin
taivutuspiruetti

CSp Camel Spin /
vaakapiruetti 

SSp Sit Spin
istumapiruetti 

Flying Spin F
Lentävä piruetti - saa aina alkumerkinnän F

FUSp Flying Upright Spin /
lentävä seisomapiruetti

FLSp Flying Layback Spin /
lentävä taivutuspiruetti 

FCSp Flying Camel Spin
lentävä vaakapiruetti (esim.kameli) 

FSSp Flying Sit Spin
lentävä istumapiruetti (esim.hyppyistuma)

Spin with one change of foot and no change of position C /
Piruetti, jossa yksi jalanvaihto mutta ei asennonvaihtoa - saa aina alkumerkinnän C 

CUSp Change Foot Upright Spin /
seisoma-vaihto 

CLSp Change Foot Layback Spin
taivutus-vaihto 

CCSp Change Foot Camel Spin /
vaaka-vaihto 

CSSp Change Foot Sit Spin
istuma-vaihto 

- any above spin with flying entry, example FCSSp /  
- jos hyppyaloitus, niin alkuun F (esim. FCSSp) 

 Spin combination with change of position and no change of foot CoSp  - with flying entry FCoSp /
Yhdistelmäpiruetti, jossa asennonvaihto,  mutta ei jalanvaihtoa = CoSp  - jos hyppyaloitus, niin FCoSp 

Spin combination with change of position and change of foot CCoSp - with flying entry FCCoSp /
Yhdistelmäpiruetti, jossa asennonvaihto ja jalanvaihto = CCoSp
 - jos hyppyaloitus, niin FCCoSp

Askelsarja

= Step Sequence - StSq 

Koreosarja

= Choreographic Sequence - ChSq