Tähtiarviointi

Taitoluistelun arviointijärjestelmät

Taitoluistelun pistelaskenta muuttui radikaalisti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Perinteinen 6.0-arviointi poistui käytöstä ja Suomessa on käytössä enää kaksi pistelaskentatapaa: ISU-arviointi ja tähtiarvionti/laajennettu tähtiarviointi.

Tähtiarviointi

Pienimmillä kilpaluistelijoilla eli tinteillä ja mineillä käytetään tähtiarviointia. Tähtiarvioinnissa annetaan 1-6 tähteä viidelle eri osa-alueelle:

1. perusluistelu ja askeleet
2. liu’ut
3. hypyt
4. piruetit
5. esittäminen

Tähtiarvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti suoritusten laatua.

Jokainen tuomari antaa jokaiselle osa-alueelle tähtimäärän joista laskettu keskiarvo merkitään luistelijan lomakkeeseen. Lopputuloksiin osa-alueitten keskiarvot lasketaan yhteen. Tasapisteissä sijoitus ratkaistaan ensisijaisesti perusluistelun ja askeleitten perusteella ja jos nekin luistelijoilla samat, esittämispisteen perusteella. Jos esittämispistekin sama, sijoitus jaetaan.

Tähtiarvioinnissa 3 ensimmäistä palkitaan, muut luetellaan tuloksissa luistelujärjestyksessä. Lisäksi voidaan jakaa erityismainintoja  esim. hyvästä esittämisestä, laadukkaasta perusluistelusta, vauhdikkaista pirueteista tai kauniista liu’uista.

Tähtiarviointi on aina kilpailu- ja sarjakohtainen, eikä eri kilpailuissa tai eri sarjoissa saatua tähtien määrää voi verrata toisiinsa.

Laajennettu tähtiarviointi

Ns. laajennetussa tähtiarvioinnissa, jota käytetään silmusarjoissa, annetaan 1-8 tähteä kahdeksalle osa-alueelle:

1. perusluistelu
2. Askeleet, liu’ut ja siirtymiset
3. Hypyt : vaikeus ja monipuolisuus
4. Hypyt : laatu
5. Piruetit : vaikeus ja monipuolisuus
6. Piruetit : laatu
7. Esittäminen ja suoritusvarmuus
8. Musiikkiin luistelu

Myös laajennetussa tähtiarvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti suoritusten laatua (paitsi hyppyjen ja piruettien vaikeus ja monipuolisuus).

Jokainen tuomari antaa jokaiselle osa-alueelle tähtimäärän joista laskettu keskiarvo merkitään luistelijan lomakkeeseen. Osa-alueitten keskiarvot lasketaan yhteen jolloin saadaan luistelijan kokonaispistemäärä jonka mukaan luistelijat laitetaan tulosjärjestykseen. Tasapisteissä sijoitukset ratkaistaan samalla lailla kuin tähtiarvioinnissa.

Laajennetussa tähtiarvioinnissakaan asteikko ei ole absoluuttinen, vaan suoritusta arvioidaan suhteessa ao. sarjan taitotasoon. Eri kilpailuissa saatuja tähtimääriä ei voi laajennetussakaan tähtiarvioinnissa verrata toisiinsa.

Liitteet:

Suunniteltu ohjelma-lomake : malli löytyy liiton sivuilta. Lomakkeen toisella sivulla on elementtien lyhenteet.
Komponenttipisteet (ohjelman osa-alueet), lisätietoa alla.