K2 a

Ryhmän luistelijat kilpailevat B-silmuissa ja mineissä ja tinteissä.

Ryhmä harjoittelee jäällä 6 kertaa ja oheisissa 5 kertaa viikossa. 

Jäällä ryhmä harjoittelee kaikkia kaksoishyppyjä sekä erilaisia hyppy- yhdistelmiä. Ryhmän tavoitteena on monipuolinen ja puhdas tekniikka kaikilla osa-alueilla taitoluistelussa, kuin myös kehittyä omien taitojen huipulle valmentajan tuella. 

Oheisharjoittelu sisältää herkkyyskausia seuraten monipuolisia ja lajia tukevia harjoituksia (nopeus, voima, kestävyys, liikkuvuus, taito ja koordinaatio). Ryhmän harjoittelussa painotetaan urheilijalähtöistä valmennusta ja pyritään tukemaan luistelijan itsetuntoa psyykkisen valmennuksen avulla. 
Luistelijoille opetetaan realististen tavoitteiden asettamista ja urheilullista elämäntapaa.