Arvot

 

Toisten huomioon ottaminen

Koko seuran väki pyrkii huomioimaan toiminnassaan myös muut. Vanhemmat ovat yhtäläisesti kaikkien luistelijoiden käytettävissä. Luistelijoita opetetaan jo pienestä pitäen huomioimaan harjoittelukaverit. Lapsia ohjataan kannustamaan ja auttamaan toisiaan niin harjoitus- kuin kilpailutilanteissakin. Lisäksi heidän kanssaan keskustellaan siitä, miten toimitaan erilaisten ihmisten kanssa toimia sekä huolehditaan siitä, että tervehditään, kiitetään, pyydetään ja annetaan anteeksi.

Valmentajat pyrkivät keskustelemaan luistelijoiden kanssa myös muista kuin luisteluasioista ja valmennustilanteissa harjoitussuunnitelmaa muokataan tarvittaessa päivän fiiliksen mukaan. Eli ei yritetä esim. erityisen huonona päivänä väkisin harjoitella jotain uutta ja vaikeaa asiaa.

Vastuullisuus

Vastuullisuus näkyy valmennuksessa ennen kaikkea siinä, että jokaisella ryhmällä on koulutetut ja valmennukseen sitoutuneet ohjaajat. Lisäksi kaikilla ryhmillä on kirjalliset kausisuunnitelmat ja tavoitteet. Lisäksi huolehditaan siitä, että jokainen luistelija on itselleen sopivassa ryhmässä ja harjoittelu on sellaista, että se on kehittävää ja lapsen kehityksen huomioivaa. Tarkoituksena ei siis ole tehdä luistelijaa keinolla millä hyvänsä vaan tärkeintä on hyvän ja terveen harrastuksen tarjoaminen. Lisäksi harjoittelun monipuolisuudesta huolehditaan niin jäällä kuin jään ulkopuolellakin. Jääharjoittelu ei ole vain hyppimistä vaan sisältää tasaisesti kaikkia luistelun elementtejä ja oheisharjoittelu sisältää eri lajien kokeilua, palloilua, pelejä, leikkejä, tanssia, lihashuoltoa ym.

Seuratoiminnassa vastuullisuus näkyy siinä, että seura haluaa pitää luistelun kaikkien harrastuksena. Lisäksi seura on palkannut päätoimisen valmentajan koordinoimaan koko seuran valmennusta ja laatua. Seuran johto huolehtii myös siitä, että taloustilanne on hyvä ja kaikki työnantajavelvoitteet hyvin hoidettu.

Tasa-arvo

Tasa-arvo näkyy siinä, että jokainen luistelija saa opetusta yhtä paljon ja omalla kehitystasollaan. Lisäksi seurassa jokainen harjoitusryhmä koetaan yhtä tärkeänä eli niin harrastetoimintaa kuin kilpailullisessa toiminnassa mukana olevien toimintaa pyritään kehittämään yhä laadukkaammaksi.

Tasa-arvo näkyy myös siinä, että seuramme tarjoaa mahdollisuuden luistelun harrastamiseen kaikilla tasoilla. Voit aloittaa harrastamisen vaikka vasta kouluiässä ja silti sinulle löytyy oma ryhmä.

Seuran suurimpaan tapahtumaan kevätnäytökseen pääsevät kaikki halukkaat esiintymään. Lisäksi vanhempien talkoisiin ja tapahtumajärjestelyihin ovat kaikki halukkaat tervetulleita.

Terveellisten elämäntapojen tukeminen

Terveellisiä elämäntapoja tuetaan erityisesti niissä ryhmissä, jotka harjoittelevat useammin kuin kerran viikossa. Harjoituksiin ei tulla sairaana ja mahdolliset vammat pyritään hoitamaan jo ennen kuin niitä syntyy eli harjoittelu suunnitellaan niin ettei siitä tulisi elimistölle liian kuormittavaa ja toisaalta huolehditaan siitä, että oheisharjoittelu tukee lajiharjoittelua.

Terveelliseen ruokavalioon ohjataan mm. erilaisten valmentajien pitämien luentojen ja tietoiskujen avulla. Lisäksi korostetaan kouluruokailun tärkeyttä. Tarvittaessa puututaan ja puhutaan myös esim. päihteiden käytöstä.

Terveisiin elämäntapoihin kiinnitetään myös kotona huomiota ja vanhemmat huolehtivat erityisesti siitä, että lapset saavat riittävästi unta ja että sairaana ei tulla harjoituksiin. Vanhemmat seuraavat myös lasten jaksamista ja viestittävät valmentajille, jos lapsi väsyy. Tämä toimii myös päinvastaisesti.

Tarvittaessa puututaan ilmenneisiin ongelma-asioihin.

Kasvun tukeminen

Lasten harrastuksessa huomioidaan eri kehitysvaiheet ja harjoituksissa pyritään tukemaan lapsen kehittymistä yksilönä eikä keskitytä vain luistelutaitojen opetteluun. Kunkin ryhmän yhteisillä pelisäännöillä helpotetaan tämän asian toteutumista.

Kaikki harjoitus- ja kilpailutilanteet myös auttavat lasta oppimaan sosiaalisia taitoja, tunteiden käsittelyä, pitkäjänteisyyttä ym. Valmentajat ja vanhemmat ovat koko ajan tukemassa tätä kehitystä.

Lisäksi kasvua tuetaan positiivisella ja hyväksyvällä ilmapiirillä. Valmentajat pyrkivät antamaan palautteen positiivisessa valossa ja virheitä ei korosteta vaan keskitytään suorituksen parantamiseen. Kaikkia kannustetaan harrastuksessa eteenpäin. Suorituksia ei vertailla keskenään vaan lapsille korostetaan oman luistelutaidon kehittymistä. Missä minä olen taidoissani mennyt eteenpäin.