pexels-pavel-danilyuk-6539395_edited.jpg

Kilpaileminen

Valmentaja tekee päätöksen siitä milloin luistelija on valmis aloittamaan kilpailemisen, sekä määrittää myös jokaisen luistelijan kilpailusarjan taitotason, motivaation ja iän perusteella ottaen huomioon STLL:n ikärajat ja urapolun.

Ikärajat kaudelle 2021-2022

 

 

Kilpailukalenteri 2021-2022

Kilpailukalenterissa on kilpailut joihin seurana osallistumme.


HUOM! katsothan järjestävän seuran sivuilta kilpailuvahvistuksesta käytännön, kuinka toimitaan peruutuksen tullessa (lääkärintodistus yms), jos lääkärin todistus tarvitaan niin kilpailuilmoittajalta (kilpailuilmoittautuminen.ml@gmail.com) saa yhteystiedon minne todistus lähetetään.

Vahvistetut ja kilpailuun osallistuvat lihavoitu. 
Tieto päivitetään heti kun se on mahdollista.

 

Elementtilistat (ISU) ja kilpailumusiikit tulee toimittaa heti ohjelman valmistuttua:  kilpailuilmoittautuminen.ml@gmail.com


Musiikki tulee olla MP3 muodossa ja nimettynä seuraavasti: SUKUNIMI_ETUNIMI_ML_SARJA_LO/VO  
(LO=lyhytohjelma VO=vapaaohjelma)


Mikäli  ohjelmasi elementtilista päivittyy kesken kauden, muistathan lähettää sen kilpailuilmoittajalle välittömästi, jotta kisoissa on aina ajantasainen lista ilmoitettuna.

pexels-pavel-danilyuk-6539410_edited.jpg

Taitoluistelun arviointijärjestelmät

Taitoluistelun pistelaskenta muuttui radikaalisti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Perinteinen 6.0-arviointi poistui käytöstä ja Suomessa on käytössä enää kaksi pistelaskentatapaa: ISU-arviointi ja tähtiarvionti/laajennettu tähtiarviointi.

Suorituksen arviointi

Pienimmillä kilpaluistelijoilla eli tinteillä käytetään suorituksenarviointia.

Suorituksen arvioinnissa annetaan 1-6 tähteä viidelle eri osa-alueelle:

1. perusluistelu ja askeleet
2. liu’ut
3. hypyt
4. piruetit
5. esittäminen

Arvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti suoritusten laatua.

Jokainen tuomari antaa jokaiselle osa-alueelle tähtimäärän joista laskettu keskiarvo merkitään luistelijan lomakkeeseen. Lopputuloksiin osa-alueitten keskiarvot lasketaan yhteen. Tasapisteissä sijoitus ratkaistaan ensisijaisesti perusluistelun ja askeleitten perusteella ja jos nekin luistelijoilla samat, esittämispisteen perusteella. Jos esittämispistekin sama, sijoitus jaetaan.

3 ensimmäistä palkitaan, muut luetellaan tuloksissa luistelujärjestyksessä. Lisäksi voidaan jakaa erityismainintoja  esim. hyvästä esittämisestä, laadukkaasta perusluistelusta, vauhdikkaista pirueteista tai kauniista liu’uista.

Tähtiarviointi on aina kilpailu- ja sarjakohtainen, eikä eri kilpailuissa tai eri sarjoissa saatua tähtien määrää voi verrata toisiinsa.

Laajennettu tähtiarviointi

Laajennetussa tähtiarvioinnissa, jota käytetään minit ja B-silmut ja Aluesarjan luistelijoilla sekä Taitajilla,

annetaan 1-8 tähteä kahdeksalle osa-alueelle:

1. perusluistelu
2. Askeleet, liu’ut ja siirtymiset
3. Hypyt : vaikeus ja monipuolisuus
4. Hypyt : laatu
5. Piruetit : vaikeus ja monipuolisuus
6. Piruetit : laatu
7. Esittäminen ja suoritusvarmuus
8. Musiikkiin luistelu

Myös laajennetussa tähtiarvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti suoritusten laatua (paitsi hyppyjen ja piruettien vaikeus ja monipuolisuus).

Jokainen tuomari antaa jokaiselle osa-alueelle tähtimäärän joista laskettu keskiarvo merkitään luistelijan lomakkeeseen. Osa-alueitten keskiarvot lasketaan yhteen jolloin saadaan luistelijan kokonaispistemäärä jonka mukaan luistelijat laitetaan tulosjärjestykseen. Tasapisteissä sijoitukset ratkaistaan samalla lailla kuin tähtiarvioinnissa.

Laajennetussa tähtiarvioinnissakaan asteikko ei ole absoluuttinen, vaan suoritusta arvioidaan suhteessa ao. sarjan taitotasoon. Eri kilpailuissa saatuja tähtimääriä ei voi laajennetussakaan tähtiarvioinnissa verrata toisiinsa.

Liitteet:

Suunniteltu ohjelma-lomake : malli löytyy liiton sivuilta. Lomakkeen toisella sivulla on elementtien lyhenteet.

ISU Arviointi

ISU-arviointijärjestelmä lyhyesti:

Taitoluistelussa käytetään ISU-arviointijärjestelmää (sanoista International Skating Union).

ISU-järjestelmän mukaan kilpailun voittaa se luistelija, jonka pistemäärä on suurin.

Pisteitä annetaan elementeistä, joita ovat hypyt, piruetit, askeleet ja liu'ut sekä ohjelman osa-alueista, joissa arvioidaan esimerkiksi tulkintaa ja perusluistelutaitoa.

Perinteinen tuomaristo arvioi luistelijan suorituksen laatua ja hänen taitonsa eri osa-alueilla.

Tuomariston lisäksi ohjelmaa seuraa tekninen asiantuntijaryhmä, niin kutsuttu tekninen paneeli, joka kirjaa ohjelmassa suoritetut elementit ja määrittää niiden vaikeustason.

Tuomaristo arvioi jokaisen yksittäisen elementin asteikolla -5....+5. Perusarvo on nolla, jonka saa kun suorittaa liikkeen virheittä, mutta ei erityisen loistavasti. Laatupiste +5 vaatii jo paljon enemmän, eikä sen saaminen ole kovin yleistä.

Säännöissä on myös tarkkaan määrätty, kuinka monta erityyppistä elementtiä luistelijalle ohjelmassa sallitaan. Ylimääräisistä elementeistä ei kerry luistelijalle pisteitä.

 

Elementtipisteet (TES=Total Element Score)

Elementtipisteissä arvioidaan jokaisen suoritetun elementin (hyppy, piruetti tai askelsarja) vaikeus ja laatu. Elementtien vaikeusasteet määrittelee ns. tekninen paneeli eli kontrolleri ja tekniset spesialistit.

Jokaisella elementillä on ns. perusarvo. Mitä vaikeampi elementti, sitä korkeampi perusarvo. Tuomarit antavat jokaiselle elementille lisäksi laatupisteen (ns. GOE = grade of excecution) asteikolla -5sta +5een. Luistelijan saama elementtipiste lasketaan elementin perusarvon ja laatupisteen yhdistelmästä. Laatupiste 0 tarkoittaa yleensä että elementti on suoritettu ilman varsinaisia virheitä ja silloin elementtipiste on sama kuin perusarvo. Miinusmerkkinen GOE vähentää perusarvoa, plusmerkkinen korottaa. ISU-arvioinnissa laadukkaasti suoritettu helpompi elementti voi siis lopputuloksissa olla arvokkaampi kuin huonosti suoritettu vaikeampi elementti.


Komponenttipisteet (TCS =Total Component Score)

Ohjelman osa-alueita (komponentteja) arvioidaan asteikolla 0,25 – 10 neljäsosapisteen tarkkuudella, esimerkiksi 3,75. Tuomareiden antamista komponenttipisteistä lasketaan keskiarvo joka kerrotaan sarja- ja segmenttikohtaisella (lyhytohjelma/vapaaohjelma) kertoimella.

Arvioitavia alueita ovat:

 • luistelutaito = Skating Skill (SS)

 • siirtymiset = Transitions (TR)

 • esitys/suorittaminen = Performance/execution (PE)

 • koreografia = Coreography (CH)

 • musiikin tulkinta = Interpretation (IN)


Skating skills(SS)-Luistelutaito

Luistelutaitoa arvioidessa otetaan huomioon luistelutekniikka, sekä esimerkiksi tasapaino, liu'ut ja nopeuden vaihtelu. Myös kaarien ja askelten puhtautta arvioidaan tässä kategoriassa.

 

Transitions(TR)-Siirtymät

Siirtymiksi kutsutaan niitä osioita, jotka jäävät elementtien (esimerkiksi hyppyjen ja piruettien) väliin. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi siirtymien vaativuus ja vaihtelevuus, sekä jalkatyö.

 

Performance/Execution (PE) Esitys/Suorittaminen

Esittämisessä otetaan huomioon sekä esityksen fyysinen että tunteellinen puoli, ja siinä huomioidaan myös musiikin ja koreografian tulkinta. Lisäksi pisteisiin vaikuttavat yksilöllisyys ryhti ja tyyli, sekä liikkeiden puhtaus.

 

Choreography- Koreografia

Koreografiapisteissä huomioidaan se, miten ohjelma on rakennettu. Koreografiaa arvioitaessa tarkkaillaan esimerkiksi jään ja tilan käyttöä sekä esitystä kokonaisuutena.

Interpretation (IN)-Tulkinta

Tulkinnalla tarkoitetaan luistelijan kykyä ilmaista musiikin tyyliä ja liikettä. Tulkinnassa tarkkaillaan myös rytmiä, sekä musiikin mukaan luistelua.


Deductions - Vähennykset

Saadusta kokonaispistemäärästä tehdään vielä sääntöjen määräämät vähennykset esimerkiksi kaatumisvähennykset. Myös liian pitkä tai lyhyt ohjelmasuoritus aiheuttavat vähennyksen suorituspisteisiin. 

 

Kokonaispisteet

Luistelijan saamat kokonaispisteet (Total Segment Score TSS) lasketaan:

Total Element Score + Total Component Score – Deductions + mahdolliset bonukset.

Total Score kilpailuissa joissa on sekä lyhytohjelma että vapaaohjelma on kummankin TSS yhteenlaskettuna.

 

Tulosteet

ISU-tuloksista julkaistaan yleensä kolme tulostetta:

 • Result = tulokset

Tulosteessa näkyy luistelijan nimi, sijoitus, seura ja pisteet

 • Result Details = tuloste jossa näkyy luistelijoittain elementtipisteet yhteensä sekä komponenttien keskiarvot eriteltyinä

 • Judges Scores = tuloste jossa näkyy jokaisen luistelijan jokainen elementti, elementtien laatupisteet sekä komponenttipisteet eriteltynä tuomareittain

 

ISU-pisteiden vertailukelpoisuus

Ohjelman osa-aluepisteitten eli komponenttipisteiden skaala on periaatteessa absoluuttinen. Käytännössä pisteitä ei kuitenkaan voi verrata toisiinsa, vaan pisteskaalat muotoutuvat sarjakohtaisesti, koska maailmanmestareita ja aloittelevia kilpaluistelijoita ei käytännössä saada mahtumaan samaan 10 pisteen skaalaan.

Elementtipisteet ovat periaatteessa vertailukelpoisia, kokonaiselementtipisteisiin vaikuttavat kuitenkin eri sarjojen erilaiset elementtivaatimukset ja elementtien määrä. Komponenttipisteiden kertoimet ovat sarjakohtaisia, joten komponenttipisteitten yhteissummaa ei eri sarjojen välillä voi verrata.

Eri sarjojen ISU-tuloksia ei siis voi suoraan verrata toisiinsa.

Ulkomaisten kisojen tuloksia ei myöskään voi suoraan verrata varsinkaan nuorempien luistelijoiden sarjoissa, koska kisoissa voi olla Suomen säännöistä poikkeavia elementtivaatimuksia, komponenttikertoimia ja komponenteista voi olla vain osa käytössä, jopa vain 2.

SM-junioreissa ja SM-senioreissa noudatetaan kansainvälisen luisteluliiton ISUn sääntöjä jolloin pisteet ovat vertailukelpoisia kaikissa kisoissa, sekä kotimaisissa että ulkomaisissa.

Kaudella 2010-2011 elementtien määrää ja elementtivaatimuksia muutettiin kaikissa sarjoissa, jonka vuoksi sitä aikaisempien vuosien tulokset eivät myöskään ole sellaisenaan vertailukelpoisia nykyisiin pisteisiin.

Esittämisen osa-alueiden (program components) arvosteluperusteet yksinluistelussa

Elementtien teknisten laatupisteiden (GOE) lisäksi tuomarit arvioivat viisi esittämisen osa-aluetta asteikolla 0,25-10,00 neljäsosapisteen tarkkudella, esimerkiksi 3,75.

 

Skating Skills / perusluistelutaidot:

 • Balance / rhythmic knee action and precision of foot placement = tasapaino, polven jousto ja kaarelle astumisen puhtaus

 • Flow and effortless glide = liu’un vaivattomuus

 • Cleanness and sureness of deep edges, steps and turns = syvien kaarten, askelten ja käännösten puhtaus ja varmuus

 • Power / energy and acceleration = voima / vauhdin ja kiihdyttämisen vaihtelu

 • Mastery of multi-directional skating = taito luistella eri suuntiin (myötä- ja vastapäivään, eteen- ja taaksepäin)

 • Mastery on one foot skating = taito luistella yhdellä jalalla

            

Transitions and Linking Footwork and Movements / siirtymiset ja elementtejä yhdistävät askeleet ja liikkeet:    

 • Variety  = vaihtelevuus

 • Difficulty = vaikeus

 • Intricacy = monimuotoisuus

 • Quality = laatu

            

Performance/Execution / esittämisen suoritus:           

 • Physical, emotional and intellectual involvement = fyysinen ja psyykkinen sitoutuminen suoritukseen, ”läsnäolo”

 • Carriage = ryhti

 • Style and individuality / personality= tyyli ja omaperäisyys

 • Clarity of movement = liikkeen selkeys

 • Variety and contrast = vaihtelevuus ja vastakohtaisuuksien käyttö

 • Projection= luistelijan kontakti yleisöön

            

Choreography & composition / koreografia ja sommittelu:        

 • Purpose (idea, concept, vision, mood) = tarkoitus (idea, mielikuva, näkemys, tunnelma)

 • Unity, purposeful threading of all movements= osien yhdistäminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi

 • Utilization of personal and public space

 • Pattern & ice coverage = kentän käyttö

 • Phrasing and form (movements and parts structured to match the phrasing of the music) = musiikin jäsentäminen ja muoto (liikkeet ja musiikin osat on rakennettu sopimaan musiikin jaksotteluun)

 • Originality of purpose, movement and design = tarkoituksen, liikkeen ja sunnitteliun omaperäisyys

 

Interpretation of music / Tulkinta:           

 • Effortless movement in the time to the music (timing) = vaivattomat liikkeet musiikin tahtiin (ajoitus)

 • Expression of the music’s style, character and rhythm = musiikin tyylin, luonteen ja rytmin ilmaisu

 • Use of finesse to reflect the nuances of the music = taito tuoda esiin musiikin vivahteita

Elementit

Hypyt

1T Toeloop / yksöis-tulppi

1S Salchow / yksöis-salchow 

1Lo Loop / yksöis-ritti

1F Flip / yksöis-flippi 

1Lz Lutz /  yksöis-lutz

 1A Axel / yksöis-akseli

 2T Double-Toeloop / kaksois-tulppi 

2S Double-Salchow / kaksois-salchow 

2Lo Double-Loop / kaksois-ritti 

2F Double-Flip / kaksois-flippi 

2Lz Double-Lutz /  kaksois-lutz 

2A Double-Axel / kaksois-akseli 

3T Triple-Toeloop / kolmois-tulppi 

3S Triple-Salchow / kolmois-salchow 

3Lo Triple-Loop / kolmois-ritti 

3F Triple-Flip / kolmois-flippi 

3Lz Triple-Lutz / kolmois-lutz 

3A Triple-Axel / kolmois-akseli 

4T Quad.-Toeloop / nelois-tulppi 

4S Quad.-Salchow / nelois-salchow 

4Lo Quad.-Loop / nelois-ritti 

4F Quad.-Flip / nelois-flippi 

4Lz Quad.-Lutz / nelois-lutz 

 

Hyppy-yhdistelmä on kaksi tai kolme hyppyä peräkkäin niin, että edellisen hypyn alastulosta hypätään suoraan seuraava hyppy – käytännössä siis jälkimmäisenä hyppynä on joko tulppi tai ritti tai sitten kolmen hypyn yhdistelmänä on ensimmäinen hyppy+ oileri+salchow. 

→ Yhdistelmissä hypyt laitetaan plus-merkin kanssa peräkkäin: esim. 2Lz+2T tai 3S+2Lo+2T 

OILERI – merkitään yksöisritiksi esim. 1A+1Lo+2S = yksöis-akseli oileri kaksois-salchow

Hyppysarja on kaksi tai kolme hyppyä peräkkäin niin, että hyppyjen välissä on jalanvaihto – käytännössä jälkimmäisenä hyppynä on akseli tai kolmen hypyn sarjana on ensimmäinen hyppy + oileri + tulppi/ritti/flippi. 

→ Hyppysarjoissa hypyt laitetaan plus-merkin kanssa peräkkäin ja loppuun merkintä +seq esim. 2F+2A+seq 

OILERI – merkitään yksöisritiksi esim. 1A+1Lo+2T+seq =yksöis-akseli oileri kaksois-tulppi

Piruetit

Spin with one position and no change of foot/
Piruetti, jossa yksi asento eikä jalanvaihtoa

USp Upright Spin/
seisomapiruetti 

LSp Layback Spin
taivutuspiruetti

CSp Camel Spin /
vaakapiruetti 

SSp Sit Spin
istumapiruetti 

Flying Spin F / 
Lentävä piruetti - saa aina alkumerkinnän F

FUSp Flying Upright Spin /
lentävä seisomapiruetti

FLSp Flying Layback Spin /
lentävä taivutuspiruetti 

FCSp Flying Camel Spin
lentävä vaakapiruetti (esim.kameli) 

FSSp Flying Sit Spin / 
lentävä istumapiruetti (esim.hyppyistuma)

Spin with one change of foot and no change of position C /
Piruetti, jossa yksi jalanvaihto mutta ei asennonvaihtoa - saa aina alkumerkinnän C 

CUSp Change Foot Upright Spin /
seisoma-vaihto 

CLSp Change Foot Layback Spin
taivutus-vaihto 

CCSp Change Foot Camel Spin /
vaaka-vaihto 

CSSp Change Foot Sit Spin
istuma-vaihto 

- any above spin with flying entry, example FCSSp /  
- jos hyppyaloitus, niin alkuun F (esim. FCSSp) 

 Spin combination with change of position and no change of foot CoSp  - with flying entry FCoSp /
Yhdistelmäpiruetti, jossa asennonvaihto,  mutta ei jalanvaihtoa = CoSp  - jos hyppyaloitus, niin FCoSp 

Spin combination with change of position and change of foot CCoSp - with flying entry FCCoSp /
Yhdistelmäpiruetti, jossa asennonvaihto ja jalanvaihto = CCoSp
- jos hyppyaloitus, niin FCCoSp

Askelsarja

= Step Sequence - StSq 

Koreosarja

= Choreographic Sequence - ChSq