1DX_8298.jpg

Ryhmät

Mikkelin Luistelijoissa  painotus on kilpaurheilussa, mutta tarjoamme valmennusta myös harrastajaryhmissä. 

Valmennusryhmät

Valmennusryhmiä on eri tasoisille luistelijoille ja ryhmästä toiseen edetään taitojen kehittyessä. Kehitys- ja kilparyhmiimme noustaan useimmiten luistelukoulumme kautta.

 

Harjoittelumäärä suhteutetaan luistelijoiden ikään, taitotasoon ja tavoitteisiin.  
Kilparyhmissä luistelijilta ja heidän huoltajiltaan vaaditaan sitoutumista lajiin, sillä taitojen karttuminen vaatii kurinalaista ja pitkäjänteistä harjoittelua.

 

Lajissa edetään valmentajien arvion mukaisesti. Linjauksia ohjaavat Suomen taitoluisteluliiton suositukset sekä testijärjestelmä. Huomioimme luistelijan yksilöllisen kehityksen ja kokonaisvaltaiset valmiudet edetä lajissa. Tarkoituksena on tarjota jokaiselle luistelijalle sillä hetkellä paras mahdollinen harjoitusryhmä.

Luistelukoulu

on tarkoitettu kolmesta ikävuodesta eteenpäin lapsille, jotka haluavat oppia luisteleman. Luistelukoulusta voi siirtyä joko kilpailuihin tähtäävän yksinluistelun kilparyhmiin tai harrastajaryhmiin.


Kristallit

on tarkoitettu luistelusta innostuneille 4-6-vuotiaille lapsille, jotka haluavat luistella enemmän ja oppia lisää luistelusta.

Ryhmä harjoittelee 2 kertaa viikossa jäällä, toisen jääharjoituksen yhteydessä on lajinomainen oheisharjoitus. 

Kristallit-kehitysryhmä kuuluu osaksi seurallemme myönnettyä Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea, jonka tarkoituksena on tarjota luistelua mahdollisimman monelle innostuneelle ja taitavalle pikkuluistelijalle.

Ryhmästä siirrytään taitojen karttuessa valmentajien suosituksesta iän- ja taitotason mukaisiin ryhmiin joko kilpa-tai harrastepolulle.


K1e

Ryhmän luistelijat kilpailevat tai pyrkivät kilpailemaan SM- tai kansallisissa senioreissa, junioreissa ja SM-noviiseissa.

Ryhmä harjoittelee jäällä 6-8 kertaa viikossa sekä oheisharjoituksissa 5 kertaa viikossa.

Jäällä ryhmä harjoittelee kaksois- ja kolmoishyppyjä sekä erilaisia hyppy-yhdistelmiä. Ryhmän tavoitteena on monipuolinen ja puhdas tekniikka kaikilla osa-alueilla taitoluistelussa ja kehittyä omien kykyjensä  huipulle henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti valmentajan tuella. 

Oheisharjoittelu sisältää herkkyyskausia seuraten monipuolisia ja lajia tukevia harjoituksia (nopeus, voima, kestävyys, liikkuvuus, taito ja koordinaatio). Ryhmän harjoittelussa painotetaan urheilijalähtöistä valmennusta.

Tavoitteena on kannustaa luistelijaa asettamaan realistia tavoitteita harjoittelulleen ja tukea urheilullisen elämäntavan noudattamista.

K1a

Ryhmän luistelijat kilpailevat tai pyrkivät kilpailemaan debytanteissa ja kansallisissa noviiseissa.

Ryhmä harjoittelee jäällä 6-8 kertaa viikossa sekä oheisharjoituksissa 5 kertaa viikossa. 

Jäällä ryhmä harjoittelee kaksoishyppyjä, erilaisia hyppy-yhdistelmiä ja valmiuksia kaksoisakseliin ja kolmoishyppyihin. 

Ryhmän tavoitteena on monipuolinen ja puhdas tekniikka kaikilla osa-alueilla taitoluistelussa ja kehittyä omien  kykyjensä huipulle henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti valmentajan tuella. 

Oheisharjoittelu sisältää herkkyyskausia seuraten monipuolisia ja lajia tukevia harjoituksia (nopeus, voima, kestävyys, liikkuvuus, taito ja koordinaatio). Ryhmän harjoittelussa painotetaan urheilijalähtöistä valmennusta.
Tavoitteena on kannustaa luistelijaa asettamaan realistia tavoitteita harjoittelulleen ja tukea urheilullisen elämäntavan noudattamista.

K2a

Ryhmän luistelijat kilpailevat A- ja B-silmuissa .

Ryhmä harjoittelee jäällä 6 kertaa ja oheisissa 5 kertaa viikossa. 

Jäällä ryhmä harjoittelee kaikkia kaksoishyppyjä sekä erilaisia hyppy- yhdistelmiä. Ryhmän tavoitteena on monipuolinen ja puhdas tekniikka kaikilla osa-alueilla taitoluistelussa, kuin myös kehittyä omien taitojen huipulle valmentajan tuella. 

Oheisharjoittelu sisältää herkkyyskausia seuraten monipuolisia ja lajia tukevia harjoituksia (nopeus, voima, kestävyys, liikkuvuus, taito ja koordinaatio). Ryhmän harjoittelussa painotetaan urheilijalähtöistä valmennusta ja pyritään tukemaan luistelijan itsetuntoa psyykkisen valmennuksen avulla. 
Luistelijoille opetetaan realististen tavoitteiden asettamista ja urheilullista elämäntapaa.

 

K2b

Ryhmän luistelijat kilpailevat Tintit ja Minit sarjoissa.

He harjoittelevat jäällä 6 kertaa sekä oheisissa 5 kertaa viikossa. 

Jäällä ryhmä harjoittelee kaikkia kaksoishyppyjä sekä erilaisia hyppy-yhdistelmiä. Ryhmän tavoitteena on monipuolinen ja puhdas tekniikka kaikilla osa-alueilla taitoluistelussa, kuin 
myös kehittyä omien taitojen huipulle valmentajan tuella.

Oheisharjoittelu sisältää herkkyyskausia seuraten monipuolisia ja lajia tukevia harjoituksia (nopeus, voima, kestävyys, liikkuvuus, taito ja koordinaatio). Ryhmän harjoittelussa painotetaan urheilijalähtöistä valmennusta ja pyritään tukemaan luistelijan itsetuntoa psyykkisen valmennuksen avulla.

Luistelijoille opetetaan realististen tavoitteiden asettamista ja urheilullista elämäntapaa.

 

K2c ja K2d

Ryhmän luistelijat kilpailevat aluesarjoissa.

He harjoittelevat jäällä 4 kertaa sekä oheisissa 3 kertaa viikossa. 

Jäällä ryhmä harjoittelee kaikkia kaksoishyppyjä sekä erilaisia hyppy-yhdistelmiä. Ryhmän tavoitteena on monipuolinen ja puhdas tekniikka kaikilla osa-alueilla taitoluistelussa, kuin 
myös kehittyä omien taitojen huipulle valmentajan tuella.

Oheisharjoittelu sisältää herkkyyskausia seuraten monipuolisia ja lajia tukevia harjoituksia (nopeus, voima, kestävyys, liikkuvuus, taito ja koordinaatio).

Ryhmän harjoittelussa painotetaan urheilijalähtöistä valmennusta ja pyritään tukemaan luistelijan itsetuntoa psyykkisen valmennuksen avulla. Luistelijoille opetetaan realististen tavoitteiden asettamista ja urheilullista elämäntapaa.

 

K3

eivät vielä kilpaile mutta ovat yksinluistelun kilpapolulla.

 

H1

Ryhmän luistelijat ovat kouluikäisiä tai vanhempia ja harjoittelevat jäällä 3 kertaa ja oheisissa 2 kertaa viikossa.

Harjoittelu sisältää monipuolisia perusluistelu- ja askelharjoituksia. Ryhmässä opetellaan ja kehitetään peruspiruetteja ja vaihtopiruetteja sekä niihin variaatioita. Ryhmässä mahdollistetaan edistyminen jopa kaksoishyppyihin, jos luistelijan innostus riittää. 

Oheisharjoituksissa kehitetään jääharjoittelua tukevia ominaisuuksia. H1-ryhmässä luistelevat kilpailevat halutessaan Taitajat- sarjassa.

 

H2

Ryhmän luistelijat ovat ala-asteikäisiä ja harjoittelevat jäällä 2 kertaa ja oheisissa 1 kertaa viikossa.

Harjoittelu sisältää monipuolisia perusluistelu- ja askelharjoituksia. Ryhmässä opetellaan ja kehitetään peruspiruetteja ja vaihtopiruetteja sekä niihin variaatioita. 

Oheisharjoituksissa kehitetään jääharjoittelua tukevia ominaisuuksia. H2-ryhmässä luistelevat eivät kilpaile. 

H3

ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille luistelun aloittaville uusille harrastajille. Ryhmään voi siirtyä myös luistelukoulusta. 

Ryhmä harjoittelee 2 kertaa viikossa jäällä. 

H3-ryhmä kuuluu osaksi seurallemme myönnettyä Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea, jonka tarkoituksena on tarjota luistelua mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle. 

Ryhmästä on mahdollisuus siirtyä valmentajan suosituksesta seuran muihin ryhmiin ikä ja taitotaso huomioiden.

Hyvä tietää:

Valmentaja tekee päätöksen, kun lapsi/nuori on valmis aloittamaan kilpailemisen.