top of page
Ice Skates

Ryhmät

Mikkelin Luistelijoissa  painotus on kilpaurheilussa, mutta tarjoamme valmennusta myös harrastajaryhmissä. 

Kaikilla seuramme ryhmillä on koulutetut valmentajat ja ohjaajat.

Tarkoituksena on luoda mahdollisuudet kehittyä ja onnistua luistelijan omien tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti, niin kilpa- kuin harrastepuolella.

Valmennusryhmät

Valmennusryhmiä on eri tasoisille luistelijoille ja ryhmästä toiseen edetään taitojen kehittyessä. Kehitys- ja kilparyhmiimme noustaan useimmiten luistelukoulumme kautta.

 

Harjoittelumäärä suhteutetaan luistelijoiden ikään, taitotasoon ja tavoitteisiin.  
Kilparyhmissä luistelijilta ja heidän huoltajiltaan vaaditaan sitoutumista lajiin, sillä taitojen karttuminen vaatii kurinalaista ja pitkäjänteistä harjoittelua.

 

Lajissa edetään valmentajien arvion mukaisesti. Linjauksia ohjaavat Suomen taitoluisteluliiton suositukset sekä testijärjestelmä. Huomioimme luistelijan yksilöllisen kehityksen ja kokonaisvaltaiset valmiudet edetä lajissa. Tarkoituksena on tarjota jokaiselle luistelijalle sillä hetkellä paras mahdollinen harjoitusryhmä.

Luistelukoulu

Luistelukoulussa opetellaan liikkumaan luistimilla ja rohkaistutaan kokeilemaan uusia asioita jäällä.
Luistelukoulussa voit valita käytkö jääharjoituksissa kerran vai kaksi viikossa. Jääharjoitusten lisäksi
viikossa on 1 oheisharjoitus, joka tukee luistelun oppimista. Luistelukoulussa muodostetaan
ryhmät taitotason mukaan, jotta tunnit ovat mielekkäitä kaikille. Luistelukouluun ovat tervetulleita
kaikki ensikertalaisista alkaen.
Luistelukoululaisten syys- ja kevät kauden huipentaa seuran joulu- ja kevätnäytökset.

Lisätietoja täältä.


Kristallit

Kristallit on kehitysryhmä johon siirrytään luistelukoulusta, kun riittävät perustaidot on opittu.
Kristallit harjoittelevat 2 krt viikossa jäällä, jonka lisäksi on 1 oheisharjoitus. Syys- ja kevät kauden
päätteeksi luistelijat osallistuvat seuran näytöksiin.


Jääharjoittelussa keskitytään luistelukoulussa opittujen taitojen kehittämiseen ja tutustutaan
monipuolisesti taitoluistelun elementteihin. Oheisharjoittelussa pääpainona on motoristen
perustaitojen sekä koordinaation osatekijöiden harjoittelussa.


K1

K1-ryhmän luistelijat harjoittelevat 6 krt viikossa jäällä ja oheisharjoituksissa. Ryhmän luistelijoilla
on lisäksi mahdollisuus osallistua Etelä-Savon urheiluakatemian aamujäille 2 krt viikossa. Ryhmän
luistelijat kilpailevat ja harjoittelevat tavoitteellisesti. Luistelijat osallistuvat oman taitotasonsa
mukaisesti alue, kansalliset tai SM-sarjan kilpailuihin.


Jääharjoittelussa keskitytään perusluistelun, käännösten ja piruettien kehittämisen lisäksi
suoritusvarmuuden parantamiseen kilpailuissa. Luistelijat harjoittelevat kaksois- ja kolmoishyppyjä
sekä niiden yhdistelmiä. Oheisharjoituksissa keskitytään taitoluistelun vaatimien fyysisten- ja taito-
ominaisuuksien kehittämiseen.

K2

K2-ryhmän luistelijat harjoittelevat 6 krt viikossa jäällä ja 5 krt viikossa oheisharjoituksissa.
Ryhmän luistelijoilla on mahdollisuus osallistua 1 krt viikossa aamujäälle. Ryhmän luistelijat ovat
sitoutuneet harjoittelemaan tavoitteellisesti. Ryhmän luistelijoilla on henkilökohtainen
kilpailuohjelma. Luistelijat osallistuvat oman taitotasonsa mukaisesti alueen tai taitoluisteluliiton
alaisiin sarjoihin.


Jääharjoittelu keskittyy vahvan pohjan luomiseen perustaitojen osalta, jotta kehittyminen
vaativammissa lajitaidoissa olisi mahdollista. Ryhmän luistelijat harjoittelevat kaikkia
kaksoishyppyjä. Oheisharjoituksissa harjoitellaan monipuolisesti liikkumisen perustaitoja ja
kehitetään taitoluistelussa vaadittavia lajitaitoja. Fyysisten ominaisuuksien osalta pääpaino on
vahvan urheilullisen perustan luomisessa.

 

K3

K3-ryhmällä on jääharjoituksia 4 krt viikossa ja lisäksi 2 oheisharjoitusta. Luistelijoille tehdään
kauden aikana yhteisohjelma, jonka he pääsevät esittämään kauden lopulla ja tutustumaan
taitoluistelun kilpailutapahtumaan.


Jääharjoittelussa pääpaino on lajin perustaitojen opettelussa. Oheisharjoittelussa keskitytään
motoristen perustaitoihin sekä koordinaation kehittämiseen. Fyysisiä ominaisuuksia kehitetään
pelien ja leikkien avulla.

 

H

Harraste-ryhmä harjoittelee 3 krt viikossa jäällä ja 2 krt viikossa oheisharjoituksissa. Ryhmän luistelijat harjoittelevat perusluistelun lisäksi monipuolisesti taitoluistelun eri askeleita ja
käännöksiä. Ryhmässä harjoitellaan oman taitotason mukaisesti yksöis- ja kaksoishyppyjä sekä
erilaisia piruetteja. Halutessaan ryhmän luistelijoilla on mahdollista kilpailla taitojaan vastaavassa
kilpailusarjassa.
Harraste-ryhmän luistelijat osallistuvat seuran joulu- ja kevätnäytöksiin.

Ha (harraste alkeis)

Ryhmä on tarkoitettu luistimilla jo liikkuville kouluikäisille lapsille. Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa
viikossa jäällä. Jääharjoituksissa tutustutaan perusluistelun lisäksi monipuolisesti eri taitoluistelun
elementteihin. Harjoittelua eriytetään siten, että kullekin luistelijalle tarjotaan sopivan haastavia
tehtäviä.
Ryhmän luistelijoille tehdään joulu- ja kevät näytökseen yhteinen näytösohjelma, jonka he
pääsevät esittämään.

Blue and Cream Radial Gradient Graph Colorful Morning Routine Instagram Post.png
Hyvä tietää:

Valmentaja tekee päätöksen, kun lapsi/nuori on valmis aloittamaan kilpailemisen.

bottom of page