top of page

Taitoluistelun arviointijärjestelmät

Taitoluistelun pistelaskenta muuttui radikaalisti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Perinteinen 6.0-arviointi poistui käytöstä ja Suomessa on käytössä enää kaksi pistelaskentatapaa: ISU-arviointi ja suorituksenarvionti/laajennettu tähtiarviointi.

Suorituksen arviointi

Pienimmillä kilpaluistelijoilla eli tinteillä käytetään suorituksenarviointia.

Suorituksen arvioinnissa annetaan 1-6 tähteä viidelle eri osa-alueelle:

1. perusluistelu ja askeleet
2. liu’ut
3. hypyt
4. piruetit
5. esittäminen

Arvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti suoritusten laatua.

Jokainen tuomari antaa jokaiselle osa-alueelle tähtimäärän joista laskettu keskiarvo merkitään luistelijan lomakkeeseen. Lopputuloksiin osa-alueitten keskiarvot lasketaan yhteen. Tasapisteissä sijoitus ratkaistaan ensisijaisesti perusluistelun ja askeleitten perusteella ja jos nekin luistelijoilla samat, esittämispisteen perusteella. Jos esittämispistekin sama, sijoitus jaetaan.

3 ensimmäistä palkitaan, muut luetellaan tuloksissa luistelujärjestyksessä. Lisäksi voidaan jakaa erityismainintoja  esim. hyvästä esittämisestä, laadukkaasta perusluistelusta, vauhdikkaista pirueteista tai kauniista liu’uista.

Tähtiarviointi on aina kilpailu- ja sarjakohtainen, eikä eri kilpailuissa tai eri sarjoissa saatua tähtien määrää voi verrata toisiinsa.

Laajennettu tähtiarviointi

Laajennetussa tähtiarvioinnissa, jota käytetään minit ja B-silmut ja Aluesarjan luistelijoilla sekä Taitajilla,

annetaan 1-8 tähteä kahdeksalle osa-alueelle:

1. perusluistelu
2. Askeleet, liu’ut ja siirtymiset
3. Hypyt : vaikeus ja monipuolisuus
4. Hypyt : laatu
5. Piruetit : vaikeus ja monipuolisuus
6. Piruetit : laatu
7. Esittäminen ja suoritusvarmuus
8. Musiikkiin luistelu

Myös laajennetussa tähtiarvioinnissa arvioidaan ensisijaisesti suoritusten laatua (paitsi hyppyjen ja piruettien vaikeus ja monipuolisuus).

Jokainen tuomari antaa jokaiselle osa-alueelle tähtimäärän joista laskettu keskiarvo merkitään luistelijan lomakkeeseen. Osa-alueitten keskiarvot lasketaan yhteen jolloin saadaan luistelijan kokonaispistemäärä jonka mukaan luistelijat laitetaan tulosjärjestykseen. Tasapisteissä sijoitukset ratkaistaan samalla lailla kuin tähtiarvioinnissa.

Laajennetussa tähtiarvioinnissakaan asteikko ei ole absoluuttinen, vaan suoritusta arvioidaan suhteessa ao. sarjan taitotasoon. Eri kilpailuissa saatuja tähtimääriä ei voi laajennetussakaan tähtiarvioinnissa verrata toisiinsa.

Liitteet:

Suunniteltu ohjelma-lomake : malli löytyy liiton sivuilta.

Elementit

Hypyt

1T Toeloop / yksöis-tulppi

1S Salchow / yksöis-salchow 

1Lo Loop / yksöis-ritti

1F Flip / yksöis-flippi 

1Lz Lutz /  yksöis-lutz

 1A Axel / yksöis-akseli

 2T Double-Toeloop / kaksois-tulppi 

2S Double-Salchow / kaksois-salchow 

2Lo Double-Loop / kaksois-ritti 

2F Double-Flip / kaksois-flippi 

2Lz Double-Lutz /  kaksois-lutz 

2A Double-Axel / kaksois-akseli 

3T Triple-Toeloop / kolmois-tulppi 

3S Triple-Salchow / kolmois-salchow 

3Lo Triple-Loop / kolmois-ritti 

3F Triple-Flip / kolmois-flippi 

3Lz Triple-Lutz / kolmois-lutz 

3A Triple-Axel / kolmois-akseli 

4T Quad.-Toeloop / nelois-tulppi 

4S Quad.-Salchow / nelois-salchow 

4Lo Quad.-Loop / nelois-ritti 

4F Quad.-Flip / nelois-flippi 

4Lz Quad.-Lutz / nelois-lutz 

 

Hyppy-yhdistelmä on kaksi tai kolme hyppyä peräkkäin niin, että edellisen hypyn alastulosta hypätään suoraan seuraava hyppy – käytännössä siis jälkimmäisenä hyppynä on joko tulppi tai ritti tai sitten kolmen hypyn yhdistelmänä on ensimmäinen hyppy+ oileri+salchow. 

→ Yhdistelmissä hypyt laitetaan plus-merkin kanssa peräkkäin: esim. 2Lz+2T tai 3S+2Lo+2T 

OILERI – merkitään yksöisritiksi esim. 1A+1Lo+2S = yksöis-akseli oileri kaksois-salchow

Hyppysarja on kaksi tai kolme hyppyä peräkkäin niin, että hyppyjen välissä on jalanvaihto – käytännössä jälkimmäisenä hyppynä on akseli tai kolmen hypyn sarjana on ensimmäinen hyppy + oileri + tulppi/ritti/flippi. 

→ Hyppysarjoissa hypyt laitetaan plus-merkin kanssa peräkkäin ja loppuun merkintä +seq esim. 2F+2A+seq 

OILERI – merkitään yksöisritiksi esim. 1A+1Lo+2T+seq =yksöis-akseli oileri kaksois-tulppi

Piruetit

Spin with one position and no change of foot/
Piruetti, jossa yksi asento eikä jalanvaihtoa

USp Upright Spin/
seisomapiruetti 

LSp Layback Spin
taivutuspiruetti

CSp Camel Spin /
vaakapiruetti 

SSp Sit Spin
istumapiruetti 

Flying Spin F / 
Lentävä piruetti - saa aina alkumerkinnän F

FUSp Flying Upright Spin /
lentävä seisomapiruetti

FLSp Flying Layback Spin /
lentävä taivutuspiruetti 

FCSp Flying Camel Spin
lentävä vaakapiruetti (esim.kameli) 

FSSp Flying Sit Spin / 
lentävä istumapiruetti (esim.hyppyistuma)

Spin with one change of foot and no change of position C /
Piruetti, jossa yksi jalanvaihto mutta ei asennonvaihtoa - saa aina alkumerkinnän C 

CUSp Change Foot Upright Spin /
seisoma-vaihto 

CLSp Change Foot Layback Spin
taivutus-vaihto 

CCSp Change Foot Camel Spin /
vaaka-vaihto 

CSSp Change Foot Sit Spin
istuma-vaihto 

- any above spin with flying entry, example FCSSp /  
- jos hyppyaloitus, niin alkuun F (esim. FCSSp) 

 Spin combination with change of position and no change of foot CoSp  - with flying entry FCoSp /
Yhdistelmäpiruetti, jossa asennonvaihto,  mutta ei jalanvaihtoa = CoSp  - jos hyppyaloitus, niin FCoSp 

Spin combination with change of position and change of foot CCoSp - with flying entry FCCoSp /
Yhdistelmäpiruetti, jossa asennonvaihto ja jalanvaihto = CCoSp
- jos hyppyaloitus, niin FCCoSp

Askelsarja

= Step Sequence - StSq 

Koreosarja

= Choreographic Sequence - ChSq

bottom of page